top of page
Search

שיפוט עצמי בשיטת העבודה


בתרגול שיטת העבודה אנחנו מוזמנים שוב ושוב למצוא שיפוטים על האחר ולחקור אותם.

קייטי ממליצה להמנע משיפוטים עצמיים ולחקור את השיפוטים שלנו על אחרים.


מה זה בכלל "שיפוטים"?

שיפוט הוא כל מחשבה שהמיינד שלנו מייצר. כל פרשנות, כל אמירה. שיפוט לא חייב להיות "שלילי".

הינה דוגמה לכמה שיפוטים/מחשבות:

  • היא לא אוכלת מספיק

  • אני רוצה שהוא ישן יותר

  • לא אכפת לה ממני

  • היא לא מתחשבת בו

  • אני זקוקה שהוא יקשיב לי


והינה שאלה שעולה הרבה:

מה קורה אם אין לי שיפוטים על אחרים? מה אם כל השיפוטים שלי הם רק על עצמי?

אף אחד כבר לא מפריע לי, אני כבר יודעת שזה הכל מתהפך ושאני בעצם המקור והסיבה והמסובב לכל הסבל שלי. מה עושים אז?


כמובן שאפשר לחקור שיפוטים עצמיים.

נזהה את הרגע בו חשבנו את המחשבה, את השיפוט העצמי ונחקור אותה בעזרת ארבע השאלות וההיפוכים. נעבוד איתם באותו האופן שנעבוד עם שיפוטים על הזולת. ההיפוכים יהיו קצת שונים:

אם למשל חקרנו "אני לא בסדר", נהפוך ל:

  • "אני כן בסדר"

  • "החשיבה שלי אני לא בסדר"

  • "במחשבות שלי אני לא בסדר"


ועדיין אנחנו מציעות לעקוב אחרי ההוראות הפשוטות.

כלומר - לחקור מחשבות על הזולת. אם יש בכם רק שיפוטים עצמיים, נסו רגע להתבונן על הסיטואציה שבה שפטתם את עצמכם.

מה קדם לשיפוט העצמי? מה היה הטריגר? לרוב תגלו שלשיפוטים עצמיים קודמת מחשבה מכאיבה.

למשל אם מישהו כועס עליכם, מאד נפוץ שהתגובה שלכם תהיה "אני לא בסדר".

המחשבה המקדימה היא: "הוא כועס עלי". ואותה ניקח לחקירה.


במובן הזה, שיפוט עצמי הוא למעשה חלק משאלה 3:

מה קורה לך ואיך את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה?

חלק מהתגובה הוא שיפוט עצמי.

אנחנו מצאנו ששיפוט עצמי הוא אסטרטגיה.

כשכואב לנו, כשאנחנו נפגעים, ננסה לשפר את עצמנו כדי, אולי בעתיד, להימנע מסבל.


מתוך, תודעה חוזרת הביתה, ביירון קייטי:

"אני מתקשה לכתוב על אחרים, האם אני יכול לכתוב על עצמי"?

אם אתה רוצה להכיר את עצמך, אני מציעה שתכתוב על מישהו אחר. הפנה את העבודה כלפי חוץ בהתחלה, ואתה עשוי לראות שכל מה שמחוץ לך הוא השתקפות ישירה של החשיבה האישית שלך. זה הכול אתה. מרביתנו מפנים ביקורתיות ושיפוטיות כלפי עצמינו במשך שנים וזה עדיין לא פתר שום דבר.

לשפוט מישהו אחד, לחקור את השיפוטים האלה ולהפוך אותם כלפי עצמנו, זה המסלול הישיר להבנה ולהכרה עצמית.


שפטו את הזולת וצאו לחופשי.

באהבה, זיו ויעל


צפו בקייטי מאפשרת קליינט על המחשבה "אני לא מספיק טוב".


68 views0 comments
bottom of page